Mieli Lietuvos piliečiai,

Atėjo laikas mums, gyvenantiems globalizacijos epochoje, surasti geriausius būdus,
kaip apginsime ir išsaugosime savo žemę, vaikus ir vertybes. Lietuva išliks, jei
nebepataikausime savo ir kitų silpnybėms. Mūsų veiklos kryptys
:

1. Ne – ekologiškai pavojingai, ekonomiškai nenaudingai Visagino atominei elektrinei. Energetinė laisvė – tik per atsinaujinančius šaltinius: biomasės,

biodujų, saulės, vėjo, vandens energija, kurios užtikrintų pigiausią šilumą ir elektrą. Taip skubiai renovacijai, energijos taupymui ir kogeneracijai.

2. Per atsinaujinančių energijos šaltinių ūkio plėtrą Lietuvoje sukurti 30 tūkstančių naujų darbo vietų, vystant būstų renovavimo programą užtikrinti laikinas darbo vietas dar 50 tūkstančių žmonių. Minimalios algos susiejimas su vidutinė alga pagal Europos socialinės chartijos reikalavimus.

3. Švari aplinka, gera mityba, sveika gyvensena – ilgo visaverčio gyvenimo pagrindas. Sveikatos sistema turi užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į savalaikę ir kokybišką paslaugą.

4. Išsaugoti mokyklas pagal bendruomenių poreikius, naikinant moksleivio „krepšelio“ sistemą. Mokykla – ugdanti savarankiškas bei brandžias asmenybes etnokultūros, ekologijos ir patriotizmo pagrindais.

5. Aukštojo mokslo reforma – orientuota į perspektyvias specialybes, leisiančias rasti darbo vietas Lietuvoje, o ne į krepšelių „medžioklę“. Plėtoti verslo ir valstybės bendradarbiavimą per bendrą studijų finansavimą.

6. Mokesčių mažinimas meninkams ir kūrėjams. Tikslas: Lietuva – Europos kultūros „Meka“.

7. Žemės nuosavybė – tik Lietuvos gyventojams. Derybomis priversti pakeisti Europos Sąjungos žemės ūkio politiką nuo diskriminacinės Lietuvos atžvilgiu iki lygios visoms ES valstybėms. Maksimalus apsirūpinimas vietiniais maisto, energijos ir vartojimo ištekliais.

8. Būtiniausiems maisto produktams, o taip pat kitiems produktams, kuriose nėra Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), taikyti lengvatinį PVM. Privalomas gyvulinės kilmės produktų (pienas, mėsa, kiaušiniai), kuriuose naudoti pašarai su GMO, žymėjimas.

9. Atsakinga ir decentralizuota ekoniminė, socialinė, regionų ir žemės ūkio politika. Parama verslui, kuris kuriasi regionuose.

10. Finansiškai savarankiška ir atsakinga savivalda. Parama bendruomenių veiklai ir projektams. Tiesioginiai merų ir seniūnų rinkimai.

11. Paramos šeimai politika – konkreti parama pirmojo būsto įsigijimui jaunoms šeimoms ir šeimoms su 3 ir daugiau vaikų, paslaugų šeimoms išplėtimas.

12. Nekorumpouta ir morali politika, visuomeninė teismų kontrolė. Minimalaus parašų skaičiaus referendumui surengti sumažinimas iki šimto tūkstančio. Piliečių teisė inicijuoti Seimo nario atšaukimą.


Pilną partijos programos versiją skaitykite čia.

Lietuva – natūraliausia, švariausia, sveikiausia Europos šalis,
kur žmogaus ir gamtos darna kuria dvasiškai ir materialiai turtingąvisuomenę.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų