Bronis Ropė – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus

Bronis Ropė (1955 m. balandžio 14 d. Degutėliai, Ignalinos raj.) – inžinierius, politinis bei visuomenės veikėjas, ilgametis Ignalinos rajono meras, vienas iš Lietuvos savivaldybių asociacijos lyderių.

Kilmė ir šeima
Tėvas – Bernardas Ropė (1909 m. Stanislavavo km., Daugėliškio valsč. – 1992 m. Degutėlių km., Ignalinos raj.). Dar kūdikystėje neteko motinos, o paauglystėje, mirus tėvui, liko visiškas našlaitis ir gyveno pas gimines. Baigė 2 skyrius, paaugęs vertėsi žvejyba. 1934 metais sukūrė šeimą ir persikėlė į žmonos Uršulės tėvų namus. Kadangi gyveno lenkų okupuotame krašte, 1940 metais buvo pašauktas į karą ginti Lietuvos lenkų krašto. Kariavo vienerius metus. 1944 m. pašauktas į Raudonosios armijos 16-ąją diviziją, patyrė sužeidimą ir buvo mobilizuotas. Grįžo namo ir visą likusį gyvenimą turėjo negalią, iki pensijos dirbo kolūkyje.

Mama – Uršulė Aidukaitė-Ropienė,  (1915 m. – 2007 m.), gimė ir visą laiką gyveno Degutėlių km., Ignalinos raj.). Baigė 2 skyrius. 1934 m. ištekėjo. Kartu su vyru dirbo savo ūkyje, augino 10 vaikų.

Broliai ir seserys – Levutė (1938 m.), Stasė (1936 m.), Vytautas (1941 m.), Antanas (1946 m.) Pranas (1950 m.), Kazys (1953 m.), Stasys (1957 m.), Danutė (1948-1998 m.), Bronė (1943-1943 m.).

Žmona – Danutė Šileikytė-Ropienė (gim. 1962 rugsėjo 8 d., Dūkštas, Ignalinos raj.), Vilniaus universitete baigė matematiką (1980-1985 m.), dirbo matematikos mokytoja. Šiuo metu – Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.

Vaikai – Arnoldas Ropė (1988 m. sausio 31 d., Ignalina), informatikas, dirba vienoje privačioje Vilniaus įmonėje.  Laurynas Ropė (1989 m. birželio 12 d, Ignalina) studijuoja Mykolo Riomerio universitete (2012-dabar)

Jaunystės metai
Bronis Ropė užaugo didelėje 10 vaikų šeimoje Ignalinos rajone Degutėlių kaime. Todėl nuo pat vaikystės jam reikėjo daug padėti prie žemės ūkio darbų savo tėvų šeimoje. Užbaigęs 8 Dūkšto vidurinės mokyklos 8 klases, verčiamas materialinių aplinkybių jis išėjo iš tėvų namų 1970 m., įstodamas mokytis į Vilniaus elektromechanikos technikumą. 1974 m. jį baigė įgydamas automatikos ir telemechanikos specialybę. Kadangi mokėsi  gerai, tai po technikumo nutarė toliau siekti aukštojo mokslo.
Universitetinės studijos

1974 m. Bronis Ropė įstojo į Kauno politechnikos instituto (KPI) Mašinų gamybos fakultetą. Institute įsitraukė ir į aktyvią visuomeninę veiklą.
1976–1978 m. buvo renkamas fakulteto studentų profsąjungos pirmininku.

Vasaromis Bronis užsiėmė studentų statybos burių (SSB) organizavimu – iš pradžių pats dirbo tokiame būryje, o 1977 m. jau vadovavo tarptautinio studentų statybos būriui „Belvederis“ Jurbarko raj. 1978 m. dirbo tarptautiniame studentų statybos būryje Vokietijoje.

1979 m. Bronis Ropė baigė Kauno politechnikos institutą, įsigydamas mašinų gamybos inžinieriaus specialybę.
Gamybinė veikla

1979 m. pagal paskyrimą Bronis Ropė pradėjo dirbti Vilniaus kuro aparatūros gamybos inžinieriumi technologu. Tačiau Bronį labiausiai traukė gimtinė. 1980 m. persikelia į Ignalinos rajoną, kur įsidarbina Dūkšto kuro aparatūros remonto gamykloje inžinieriumi technologu. 1985 m. tampa Dūkšto kuro aparatūros remonto gamyklos vyriausiuoju inžinieriumi ir šiose pareigose išdirba iki 1990 m.

Valstybinė ir visuomeninė veikla
1990 m. Bronis Ropė ėmėsi kitokios darbinės veiklos – jis buvo paskirtas Ekonomikos ir finansų skyriaus vedėju – Ignalinos rajono savivaldybės valdytojo pavaduotoju.

1992 m. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos buvo paskirtas Ignalinos rajono valdytoju ir pasibaigus kadencijai 1995 m. išrinktas Ignalinos rajono meru. Po to pastoviai tęsė šį savo renkamą darbą – 1997, 2000, 2003, 2007 ir 2011 m. vėl buvo išrinktas Ignalinos rajono savivaldybės meru. Prieš tai  iš eilės tris kadencijas buvo renkamas Dūkšto miesto tarybos deputatu.

1995–1997 m., 1997–2000 m., 2000–2003 m., 2003–2007 m., 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. – Bronis Ropė Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narys.

Nuo 1995 m. B. Ropės veikla išsiplėtė už Ignalinos rajono ribų – jis tapo Utenos regiono plėtros tarybos nariu. 1997–2000 m. ir 2003-dabar Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento pavaduotojas, o 2000–2003 m. dirbo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentu.

Nuo 1997 m. jis yra Europos Tarybos Vietos ir Regionų valdžių kongreso narys, Lietuvos delegacijos sekretorius.

2001 m. buvo išrinktas Lietuvos krepšinio A ir B lygų (LKAL) prezidentu.

2002 m. paskirtas Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros tarybos pirmininku.

Politinė veikla
2005 m. Bronis Ropė įstojo į Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungą, kuri nuo 2012 m. tapo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

2005–2009 m. Bronis Ropė buvo LVŽS partijos pirmininko pavaduotojas, nuo 2009 m. pirmininko pirmasis pavaduotojas ir partijos valdybos pirmininkas. Savo viešuose pasisakymuose, publikacijose atstovauja nuosaikios centro-kairės idėjas, gilinasi į savivaldos problematiką.

2014 m. Valstiečių ir žaliųjų sąjunga iškėlė Bronį Ropę kandidatu į Lietuvos prezidentus.

Pasiekimai ir įvertinimai
•    2001 m. išrinktas Utenos apskrities metų žmogumi
•    2003 m. – Europietiškiausiu Ignalinos rajono metų žmogumi.
•    2003 m. Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga apdovanotas atminimo ženklu.
•    2004 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
•    2005 m. – Lietuvos savivaldybių asociacijos Auksinės krivūlės riterio apdovanojimas.
•    2010 m. – Utenos apskrities viršininko garbės ženklas.
•    2011 m. Bronis Ropė išrinktas geriausiu 2010 metų Lietuvos meru.
•    2006 m. apdovanotas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto žvaigždės ženklu.


Mano FACEBOOKNuotraukos

Kviečiame užsukti į kandidato puslpį:

 

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų