Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Europos parlamento rinkimuose 2014 m.

Andrius Kasparavičius


Stabdyk emigraciją – tik už mane balsuodami sumažinsite lietuvių emigraciją!
Geriausiai kalbu angliškai, ir taip uždirbu europietišką algą, matau Europą iš visų pusių!


Oficiali kandidato anketa VRK

Kandidato motyvacija:
Noriu laimingos Lietuvos ir jos vaikų laimingame pasaulyje. Žmonių pasaulis keičiasi kaip niekada greitai: kompiuteriai, robotai, gal net nemirtingumas 2045 metais. Girdėjote „singuliarumą“, partiją Rusijoje „2045 evoliucija“, o gal Google Calico? Taip - tai ateitis. Mūsų kartos ateitis, kuri aukštyn kojomis apvers mūsų dabartinį supratimą ir rūpesčius apie gyvenimą. Dažnai daugelis mėgsta baksnoti į praeitį – o man rūpi pažvelgti į ateities mokslines prognozes, tiksliau projekcijas. Praėjo laikai, kai gaminome dabarčiai, šiandien kuriame ateičiai. Žinios plėtojasi taip greitai, kad modernūs produktai pasensta vis greičiau, todėl jei ateitis neapsigyvens mūsų apmąstymuose – mes į ją tiesiog pavėluosime. Jau dabar politikai nesuspėja su visais mokslo atneštais pokyčiais. Dėl to „zigzagais“ einama nuo vieno kraštutinumo prie kito iššaukiant socialinius ar net karinius konfliktus. Manau, kad politikai turi panaudoti daugiau mokslo atradimų taikai, darnai Lietuvoje ir pasaulyje. Ne dėl to, kad būtų perskirstyta žmonių laimė, o kad ji padidėtų. Pirmiausiai tam reikia nesuvaidintos laisvės, tikros demokratijos su tikrais piliečiais, jų tikromis teisėmis ir pareigomis. Atšaukime meluojančius politikus.  Reikia išklotinių mūsų mokesčiams. Kad galėtume taikiai susitarti – reikia referendumų ir jokių dvigubų standartų Lietuvoje ar pasaulyje. Kad galėtume laimingai gyventi, būtina sveikata - sveikas maistas, vanduo, žemė, oras, ir nenuodijanti energija. Reikia plėtoti startuolių veiklą į Lietuvos regionus. Pasaulis tampa vis mažiau apibrėžtas geografiškai ir vis daugiau virtualiai, Lietuvai reikia kurti virtualią mažų valstybių sąjungą, jei ji nenori tiesiog nykti akyse tarp didžiųjų, prarasdama/nesukurdama įvairias laisves ir valstybingumo simbolius – politinę nepriklausomybę, valiutą/finansus, kultūrą/kalbą, teritoriją/žemę, teisę/teismus su tarėjais. Trumpai visko nesuminėsiu – sudėtingiems sprendimams reikalingas tarpdisciplininis platus nagrinėjimas, nemažai žinių, gebėjimų, noras taikiai ir organizuotai ieškoti naujovių, naujų sprendimų, ir kad jie kurtų darną su praeitimi. 10 metų gyvenęs užsienyje kartu aš esu iš didelės grupės emigravusių lietuvių, suprantantis skaudžias problemas, žinantis vakarietišką gyvenimą, europiečių požiūrį ir standartus, kokių trūksta Lietuvoje ir Europoje. Esu informatikas, kuriems logika ir tiesa yra sudėtinė kasdienybės dalis (kitaip su kompiuterių sistemomis nesusišnekėsi), o tai visiška priešingybė politikams. Esu tokio pat amžiaus ir specialybės kaip JAV nelegalius šnipinėjimus atskleidęs Edvardas Snoudenas – juo žaviuosi, kaip ir Džiulianu Asanžu, kuris paviešino karo nusikaltimus ir kitus nelegalius pasaulio galingųjų veiksmus. Informacijos amžiuje sutariame, kad informacija tampa ginklu – kas ją valdo/atima/pagrobia, tas tampa de fakto situacijos „valdžia“. Pasauliniai IT gigantai kaip Google/Microsoft/Apple turi dominuojančias pozicijas tam tikrose informacijos valdymo srityse ir atitinkamai kelia grėsmę asmeniniam ir nacionaliniam saugumui, mažina konkurencingumą. Todėl ypač svarbu suprasti giliau naujųjų šiuolaikinių technologijų grėsmę žmonių laisvei, tarptautinei teisei, bet vėlgi – derinti nuosekliai išlaikant ekonominį produktyvumą. Aš esu toks – tikrai „kitoks :)“ nei kiti politikai – reitinguokite mane balsuodami už valstiečių-žaliųjų sąjungą – mano numeris 20! Ačiū.

Kontaktai:
Facebook: https://www.facebook.com/kasparaviciusandrius
E-paštas: andrius@andrius.org
Tinklapis: www.andrius.org
www.lietuva2.lt profilis
Mob. Tel. Jungtinėje Karalystėje: +44 7851 729 012
Mob. Tel. Lietuvoje: +370 687 256 30

Gimė: 1983 m. rugsėjo 20 d. Raseiniuose.

Gyvena: 2004 m. - 2014 m. Londone, Jungtinėje Karalystėje.

Išsilavinimas:
2002 m. baigė Raseinių “ Žemaičio” gimnaziją (dabar – Prezidento Jono Žemaičio).
2002–2004 m. studijavo informatiką Kauno technologijos universitete.
2005 m. studijavo „Open University“, gilinosi į socialinius mokslus.

Darbo patirtis:
1999–2001 m. atliko kompiuterių administratoriaus praktiką IĮ „Logina“ Raseiniuose.
2000–2003 m. dirbo sistemų administratoriumi UAB „Kauneta“ Kaune.
2002–2004 m. Kauno technologijos universitete dirbo kompiuterių techniku „LitNet“ valdymo centre, atliko bandymus, diegė naujos kartos interneto protokolą IPv6.
2004 m. dirbo sistemų administratoriumi UAB „E-Solutions“ ir UAB „Esperonus“ Kaune.
2004 m. išvyko į Jungtinę Karalystę ir ten dirbo lazerinių staklių operatoriumi „Microkerf Ltd“ Lesteryje.
2005–2007 m. IT sistemų administratoriumi „Mirago Ltd“ Hampšyre.
2007–2009 m. IT sistemų administratoriumi „Gamesys Ltd“ Londone.
2009–2013 m. IT infrastruktūros vadovu „eCommera Ltd“ Londone.
2013–2014 m. IT infrastruktūros vadovu „Concrete Media Ltd“ Londone.

Visuomeninė veikla:
Mokykloje dainavo ir šoko įvairiuose kolektyvuose. Buvo įsitraukęs į jaunųjų gamtininkų veiklą, aplankė du Lietuvos rezervatus ir keletą kitų svarbių gamtos objektų, tarp jų – Drūkšių ekologinio ugdymo mokyklą prie Ignalinos atominės elektrinės. Tyrinėjo branduolinę energetiką Lietuvoje. Tyrimų metu surinkta medžiaga buvo panaudota knygoje „Atžaliečių žodis apie gamtą ir žmogų“. Mokydamasis gimnazijoje aktyviai dalyvavo popamokinėje veikloje: buvo maironiečių ir fotoniečių būrelių narys, vedė šokių vakarus diskotekas, įkūrė mokyklos radijo stotį, organizavo gimnazijos bendruomenės talką rišti linus. Taip bendromis jėgomis gimnazistai vieni pirmųjų Lietuvoje patys užsidirbo pastovaus ryšio internetui. Buvo išrinktas į Lietuvos moksleivių sąjungą, organizavo įvairias edukacines ekskursijas. Gimnazijoje išrinktas moksleivių prezidentu reorganizavo moksleivių tarybos ir prezidento rinkimo tvarką siekdamas padidinti veiklos kokybę.

1999–2001 m. tapo Lietuvos kompiuterininkų sąjungos nariu, trumpabangininku-radijo mėgėju, turinčiu šaukinį LY4AT.

2001 m. kartu su bendraminčiais Lietuvoje įsteigė organizaciją „Atviras Kodas Lietuvai“, platino atviro kodo programinę įrangą.

2002 m. buvo Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų Kauno miesto apygardos, Statybininkų apylinkės komisijos nariu.

2006 m. kartu su bendraminčiais atkūrė Didžiosios Britanijos lietuvių jaunimo sąjungą (dabar Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga). 2009–2010 m. buvo išrinktas Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės tarybos nariu.

2009 m. buvo Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų komisijos nariu Jungtinės Karalystės diplomatinės atstovybės Bektono balsavimo punkte.

2010 m. kartu su bendraminčiais įsteigė nevyriausybinę organizaciją „Veritas London Lithuanians“.

2010–2011 m. išrinktas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIII Seimo nariu.

2012 metais dalyvavo LR Seimo rinkimuose iškeltas Emigrantų partijos(išlikdamas nepriklausomu), taip atkreipdamas dėmesį į nykstančią Lietuvą emigraciją, savižudybių ir kitais aspektais, taip pat siūlydamas kaip spręsti įvairias problemas. Referendume ragino nepritarti naujos atominės elektrinės statybai.

2013 m. kartu su lietuva2.lt grupe aktyviai rėmė “Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos palengvinimą” dėl platesnės demokratijos Lietuvoje. Taip pat aktyviai dalyvavo renkant parašus dėl referendumo “Tautos valia”(dėl žemės, referendumo parašų barjero, žemės gelmių – skalūnų ir pan.). Artėjant 2014 rinkimams ragino derybų ir susitarimų būdu demokratiškos ir suverenios Lietuvos išlikimu suinteresuotas puses (kandidatus LR Prezidento rinkimuose) apjungti jėgas.

Išeivijoje dalyvavo įvairių lietuvių ir britų organizacijų, įskaitant senovės baltų tikėjimo ir pasaulėžiūros organizaciją „Anglijos Romuva“ ir futuristų „Humanity+“, veikloje. Aplankė lietuvių išeivių bendruomenes Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Kanadoje, Amerikoje, dalyvavo pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėse, Londono Romuvos renginiuose. Parašė keletą straipsnių, sukūrė vaizdo reportažų, dažniausiai išeivijos temomis, taip pat dėl elektroninio balsavimo problemos. Rengė diskusijas, protestus tiek Londone, tiek Lietuvoje, dalyvavo „aš Lietuvai“, „Lietuva 2“ organizacijų idėjų rinkimuose. Siekdamas sustiprinti išeivių tarpusavio bendravimą ir palaikyti ryšius su Lietuva, organizavo tiesiogines vaizdo transliacijas internetu įvairių švenčių ir renginių metu (pvz., Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo ir kt.).

Straipsniai:
Seilių mėginys padėjo rasti tolimus giminaičius
Referengeitas (I): Premjere, Lietuvą valdo mažumos
Dviguba pilietybė – tarp utopijos ir gyvenimo
Balsavimas internetu – saugu ar ne?
Elektroninis balsavimas – kaip neužrakintos durys
Jei išeiviai vis dar piliečiai, o Lietuva - demokratija, tai?..

Vaizdo įrašai:
Laiminga Lietuva ir jos vaikai, konferencijoje "Kad Lietuva neišsivaikščiotų", Kaune
Balsavimas Internetu: tarp pilietinio aktyvumo ir grėsmės, diskusija LR ambasadoje Londone
LRT LITUANICA | "Tapatybė.LT" - Apie žmogaus tapatybę, jos praeitį ir ateitį.

2012 LRS Seimo rinkimų vaizdo įrašai, kuriuose kalbėjo ir Andrius Kasparavičius (atstovavęs „Emigrantų“ partiją):
1-ieji debatai
2-ieji debatai
3-ieji debatai


Nuotraukos:

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

gimimo vieta: Trakų rajonas,

gyvenamoji vieta – Vilniaus miestas, išsilavinimas – aukštasis,

darbovietė – LMTA, docentė;

visuomeninė veikla - LVŽS Žaliųjų frakcijos pirmininkė, partijos Vilniaus skyriaus valdybos narė, LVŽS Etikos komisijos narė.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja, valdybos narė, LMTA darbuotojų atstovybės (profesinės sąjungos) pirmininkė, LPSK (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos) tarybos narė. Asociacijos “Šv. Kazimiero ordinas” kanclerė, kolegijos narė.

El.p.: vapanaviciene@gmail.com

tel. 8 652 42157

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

gimimo vieta: Trakų rajonas,

gyvenamoji vieta – Vilniaus miestas, išsilavinimas – aukštasis,

darbovietė – LMTA, docentė;

visuomeninė veikla - LVŽS Žaliųjų frakcijos pirmininkė, partijos Vilniaus skyriaus valdybos narė, LVŽS Etikos komisijos narė.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja, valdybos narė, LMTA darbuotojų atstovybės (profesinės sąjungos) pirmininkė, LPSK (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos) tarybos narė. Asociacijos “Šv. Kazimiero ordinas” kanclerė, kolegijos narė.

El.p.: vapanaviciene@gmail.com

tel. 8 652 42157

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų