Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos garbės pirmininkas

Albinas Vaižmužis


Gimė 1936 m. birželio 1 d. Panevėžio rajono Prūselių kaime, ūkininkų šeimoje.

1955 m. baigė Panevėžio I vidurinę mokyklą, 1958 metais - Joniškėlio žemės ūkio technikumą. 1960-1965 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją.

1958-1960 m. dirbo Panevėžio rajono "Sodelių" kolūkio vyriausiuoju agronomu, 1961-1963 metais - to paties rajono Maženių kolūkio valdybos pirmininku. 1964-1969 metais -"Sodelių" kolūkio vyriausiuoju agronomu, pirmininko pavaduotoju.

1970-1979 metais - Kupiškio žemės ūkio valdybos vyresnysis, vėliau - vyriausiasis agronomas. 1980 m. paskirtas rajono Agrochemijos susivienijimo pirmininku, Žemės ūkio valdybos viršininko pavaduotoju. 1981-1991 metais - Kupiškio rajono "Antašavos" kolūkio valdybos pirmininkas. 1991 metais, reformuojant kolektyvinį žemės ūkį, paskirtas laikinuoju administratoriumi, vėliau išrinktas žemės ūkio bendrovės "Antašavos centras" valdybos pirmininku.

1958-1970 m. buvo Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės deputatas. 1981-1986 metais - Antašavos apylinkės deputatas, 1986-1992 metais - Kupiškio rajono tarybos deputatas.

Lietuvos agronomų seklyčios narys, Žemdirbių sąjungos prezidiumo narys, Lietuvos TSR nusipelnęs agronomas. Jam suteiktas Kultūros žymūno vardas.

Buvo TSKP narys, nuo 1994 metų - Lietuvos valstiečių partijos pirmininkas.

 

ir žaliųjų
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų