Gerbiami partijos nariai ir mūsų partijos draugai,

Jūsų aktyvaus dalyvavimo dėka programoje atsirado daug naujų nuostatų, pakeistos formuluotės, sudėti reikalingi akcentai. Džiugu, kad programos kūrime interneto pagalba dalyvauja eiliniai nariai, kurių kompetencija ir gyvenimiška patirtis dažnai net pranoksta ekspertų lygį.

Leiskite pristatyti keletą esminių pasiūlymų, kuriuos pateikė mūsų partijos skyriai ir pavieniai nariai. Programoje daug dėmesio skirta naujų darbo vietų kūrimo ir smulkaus verslo plėtros temai. Remiantis rajoninių skyrių pasiūlymais buvo suformuluotos konkrečios nuostatos dėl ES paramos įsisavinimo supaprastinimo, biurokratinės naštos verslui sumažinimo, mokesčių mokėjimo lankstumo ir t.t. Mūsų partija, besiremdama kai kurių rajonų praktine patirtimi, jau turi aiškų planą dėl konkrečių mokestinių lengvatų verslui, kuris kuria naujas darbo vietas, nenaikindamas jau egzistuojančių. Taip pat siūlome keisti PVM mokėjimo tvarką.

Iš pasiūlymų visumos taip pat akivaizdu, kad mūsų partijai labai svarbi regioninė politika. Programoje akcentuojama, kad savivalda, nelaukdama kol baigsis krizė, turi įsitraukti į pelningų ir daug darbo vietų kuriančių įmonių steigimą. Savivaldybėse būtina kurti naujas vietinės energetikos įmones, biokuro katilines, atliekų rūšiavimo ir perdirbimo, municipalinio ekobūsto statybų ir renovacijos įmones, logistinius centrus, ekologinės prekybos centrus ir turgavietes, inovacinės gamybos įmones. Savivaldą reikia įtraukti į aktyvią ekonomiką ir pridėtinės vertės bei darbo vietų kūrimą. Be to, jei valstiečių liaudininkų programa bus įgyvendinta, dalis savivaldybės pastangomis sukurto pelno ir PVM mokesčio liks savivaldoje. Atitinkamai siūlome keisi mokesčių įstatyminę bazę.

Pastarieji įvykiai Ukmergės rajone paskatino mus nuodugniai išanalizuoti teisinę šilumos ūkio sistemos bazę. Peršasi išvada, kad šioje srityje savivaldybėms atimtos realios galimybės mažinti kainas šilumos vartotojams. Todėl programoje pateiktas išsamus planas, kaip savivaldai turi būti suteiktas teisinis prioritetas realiai ginti savo rajono gyventojų interesus mokėti mažiau. Daug dėmesio programoje skirta ir alternatyvių energetikos rūšių (pvz. biomasės) plėtrai bei renovacijos skatinimui.

Tradiciškai svarbūs žemės ūkio ir aplinkosaugos temos taip pat plačiai atsispindi mūsų naujos programos projekte. Siūlome kurti sistemą dėl nenaudojamos žemės įtraukimo į gamybą, lengvinti statybos leidimų išdavimą kaimo vietovėse. Daugelis skyrių taip pat akcentavo šeimos politikos stiprinimo svarbą, alkoholizmo prevenciją. Mūsų programoje atsirado nuostatos dėl šeimos instituto stiprinimo. Esant labai blogai demografinei situacijai, mes siūlome išlaikyti ilgiausias motinystes (tėvystes) atostogas, o taip pat kurti realias sąlygas žmogui derinti karjeros siekius ir šeimos įsipareigojimus. Socialinės atskirties, skurdo ir sisteminio lėšų trūkumo valstybės ir savivaldybių biudžetuose problema paskatino atsirasti siūlymui įvesti progresinius mokesčius ir kitomis priemonėmis skatinti visuomenės solidarumą.

Dauguma programoje išdėstytų pasiūlymų yra originalūs, nauji. LVLS — tai partija, kuri siekia esminių reformų šalyje, o ne kartoja seniai nusibodusius deklaratyvius lozungus. Stengiamės, kad visi programoje įtvirtinti punktai galėtų tapti konkrečių įstatymų, valstybės ar regioninių strategijų, savivaldybės tarybos ar seniūnijų sprendimų projektais be ypatingo redagavimo.

Naujausią projekto redakciją visada rasite čia. Raginame jus ir toliau tobulinti šį dokumentą, siekiant, kad jis atitiktų mūsų lūkesčius ir interesus:

Galiojanti partijos programa

 

LVLS sekretoriatas

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų